Perspectief in vastgoed

Samen werkt het

Focus Real Estate is de kleurrijke koepelorganisatie waartoe onder meer de vastgoedlabels Focus Invest en Focus International Real Estate behoren, verschillende project BV’s en participaties in joint ventures. Onze rol in vastgoed verschilt per situatie, projectontwikkeling en samenwerkingsverband.

Rollen in vastgoedontwikkeling

  • Ontwikkelpartner, investeerder of co-financier in samenwerkingsverbanden en joint ventures in omvangrijke vastgoedprojecten
  • Gebiedsontwikkelaar en projectontwikkelaar van eigen grondposities en transformatie van duurzaam vastgoed
  • Family office
  • Eindbelegger voor uitbouw eigen vastgoedportefeuille
Ook de markten waarin we actief zijn, zijn divers. Bekijkt u onze projecten dan merkt u wel een voorkeur op voor wonen, werken (logistiek, industrieel, kantoren) en zorg.

Focus Real Estate Focus Real Estate

Meerwaarde voor de leefomgeving

Focus lijkt misschien een bijzondere naam voor een bedrijf dat zo divers is. Tegelijk ontbreekt het ons allerminst aan focus. Onze stip op de horizon is de meerwaarde voor de leefomgeving. Die geeft ons houvast én bestaansrecht.